Työmaauutiset Raiviosuonmäeltä viikko 16

Flowall muuntautuu, kehittyy ja paranee

Flowall-asennukset etenevät ensimmäisessä pilottikohteessa Raiviosuonmäellä suunnitelmien mukaan. Koko Raiviosuonmäen asuinalue, jossa myös formulatähti Mika Häkkinen on viettänyt lapsuutensa, on mylleryksessä ja asuntoja ja uutta liiketilaa nousee tasaiseen tahtiin.

Raiviosuonmäki 6:ssa Uponorin asentajat ovat saaneet ensimmäisen rapun Flowall-asennukset viittä vaille valmiiksi. Tämä tarkoittaa sitä, että asennuksia on tehty yhteensä 15 asuntoon.

image15

Tuotannon tehostamisella lisäarvoa asiakkaalle

Jatkuva tuotannon tehostaminen ja jatkokehitys ovat Flowall-hankkeissa avainasemassa ja näin ollen ensimmäisten asennusten yhteydessä havaittiin tuotteen asentamista entisestään helpottavia tekijöitä. Tämä tietotaito viedään tuotantoon asti ja huomioidaan seuraavien Flowall-moduulien valmistuksessa.

Kehitys ei kuitenkaan keskity ainoastaan itse teolliseen esivalmistukseen ja asennukseen vaan samanlainen ajattelutapa on jalkautettu työmaatyöskentelyyn asti. Consti tekee Sammon pilottikohteessa työtutkimusta kylpyhuonekorjausten tehostamisesta ja nopeuttamisesta yhdessä Työtehoseuran kanssa. Raiviosuonmäen työmaalla on aloitettu työvaiheiden ja työnkulun tarkka seuranta sekä dokumentointi. Käytännössä tämä toteutetaan työnkulkua kartoittavan havainnointitutkimuksen avulla sekä työvaiheita videoimalla ja kellottamalla. Havainnointitutkimuksen avulla selvitetään kylpyhuoneen korjaamiseen liittyvät eri työvaiheet, työmenekit ja työhön liittyvät häiriöt. Tutkimuksen tavoitteena on vakioitu toteutustapa ja pohja työmaatoimintojen jatkuvalle parantamiselle Lean-oppien mukaisesti. Tutkimuksesta syntyy myös diplomityö, jota tekee Constin työmaainsinööri Eero Mattila.


Takaisin

Ota yhteyttä

Myynti ja lisätiedot: flowsolution.fi >>
info@nullflowsolution.fi

Flowall logo wb