Arkisto: huhtikuu 2015

Ensimmäinen Flowall-hankekonseptilla toteutettava putkiremontti tähtää korkeaan laatutasoon ja merkittäviin kustannussäästöihin

Mediatiedote saatavilla STT:n sivuilta

Flowall-hankekonseptilla toteutettava putkiremonttipilotti on aloitettu maaliskuussa Raiviosuonmäellä Vantaan Myyrmäessä. Hanke kattaa 45 Sampo Oyj:n hallinnoimaa asuntoa kolmessa portaassa. Flowall-menetelmällä toteutettu putkiremontti on edullisempi perinteiseen putkiremonttiin verrattuna.

Flowall-hankekonseptissa on kyse avaimet käteen -kokonaistoimituksesta, jossa työn laadusta vastaavat Suomen johtavat korjausrakentamisen yritykset. Raiviosuonmäen hankkeessa Sweco toimii suunnittelijana, Valvontakonsultit rakennuttajatoimistona ja urakasta vastaa Consti. Putket tekniikkaseinään tulevat Uponorilta, kiintokalusteet kylpyhuonekalusteet poislukien Puustellilta ja laatat Laattapisteeltä.

– Valitsimme Flowall-hankekonseptin, koska se takaa korkean ja tasaisen laatutason sekä nopean toimitusaikataulun ansiosta tavanomaista putkiremonttia edullisemman hinnan. Flowall mahdollistaa sen, että koko talotekniikan, ilmastoinnin ja sähkönousut mukaan lukien, voi uusia kerralla. Raiviosuonmäen lisäksi olemme sopineet 116 muun asunnon putkiremontista Flowall-menetelmällä Espoon Matinkylässä, sanoo Sampo Oyj:n kiinteistöpäällikkö Jukka Teerimäki.

Kustannussäästöjä teollisesta esivalmistuksesta ja tehokkaasta Lean-tuotannosta

Flowall-hankkeissa kustannussäästöt ja elinkaariedullisuus perustuvat teolliseen esivalmistukseen ja tehokkaaseen Lean-tuotantoon. Flowall -märkätilaelementit ja keittiökalusteet, jotka korvaavat elementtitaloissa nykyisen keittiön ja wc:n välisen seinän, valmistetaan Uponorin elementtitehtaalla valmiiksi moduuleiksi. Ajankäytöllisesti merkittävä säästö syntyy myös tehokkaasta tuotantovaiheesta itse rakennustyömaalla.

– Tavoitteena on saada Flowall-asennus ja hankkeen läpivienti hiottua mahdollisimman tehokkaaksi kustannusten, laadun ja ajankäytön osalta. Työvaiheiden ja tuotannonohjauksen mittaaminen ovat ensisijaisen tärkeitä. Esimerkiksi Raiviosuonmäellä kellotetaan ja kuvannetaan toisessa linjassa tehtävät työt. Tämä mahdollistaa toteutusaikataulun kehittämisen Lean-ajattelutavan mukaisesti. Lopputuloksena on malliaikataulu ja pohja tarkan työnsuunnittelun tekemiselle. Hukka vähenee ja työskentely työmaalla tehostuu, sanoo projektinjohtaja Juuso Hämäläinen Valvontakonsultit Oy:stä.

Tilaajan tavoitteet jalkautuvat aina henkilöstön tulospalkkioihin asti

Flowall-hankekonseptissa toiminnan lähtökohtana ovat tilaajan tavoitteet ja elinkaariajattelu. Tavoitteiden toteutuminen varmistetaan huolellisella suunnittelulla ja tavoitteiden jalkauttamisella aina tuotantoon asti.

– Vantaan Raiviosuonmäen kohteessa on järjestetty työpaja hankkeen eri osapuolille. Työpajassa pohditaan hankkeen läpivientiä tilaajan tavoitteiden näkökulmasta sekä identifioidaan mahdollisia riskejä eri osapuolten näkökulmasta. Määritellyt tavoitteet viedään myös osaksi työmaahenkilöstön tulospalkkiosopimusta, jolla varmistetaan hankkeen toteutus tavoitteiden mukaisesti, kertoo Constin kehitysinsinööri Harri Katajala.

Pilotin myötä Flowall-konseptin hyödyt korjaushankkeissa saavat konkreettisia tuloksia. Uudenlainen tapa tehdä putkiremontteja kiinnostaa etenkin kiinteistöjen omistajia, jotka hyötyvät edullisimmista korjauskustannuksista, laajennetusta takuusta ja tehokkaasta tuotannosta.
Käyttäjälle hyödyt näkyvät lyhyempinä häiriöaikoina ja työmaahenkilöstön nopeampana toimintana.

Flowall-allianssi on mukana Taloyhtiö 2015 -tapahtumassa 15.4.2015 Helsingin Messukeskuksessa klo 9–16 (osasto 33)

Keittiökalusteiden asennuratkaisuilla lisäarvoa elementtitalojen putkisaneerauksiin

Teksti julkaistu KITA-lehdessä 3/2015

Alkuvuodesta 2015 markkinoille tullut Flowall-tekniikkaseinäratkaisu hyödyntää modulaarista ajattelua tyyppitalojen putkisaneeraushankkeissa. Keittiökalustetoimittaja Puustelli on yksi Flowall-allianssin perustajista ja tuottaa hankkeisiin lisäarvoa sujuvilla keittiöasennuksilla.

Flowall on kokonaisratkaisu 1970-luvun tyyppikerrostalojen kylpyhuoneiden ja keittiöiden korjaushankkeisiin. Sen tavoitteena on pienentää kustannuksia ja nopeuttaa remonttien läpimenoaikoja. Flowall-järjestelmä perustuu moduulityyppisiin esivalmistettuihin seinäelementteihin, joissa suuri osa tekniikasta on valmiina. Puustelli on kehittänyt Flowall-konseptiin soveltuvan keittiökalusteiden asennusratkaisun, joka helpottaa ja tehostaa kalusteiden asennusta uusiin seinäelementteihin.
”Kuten koko Flowall-ratkaisussa, kyse ei Puustellinkaan osalta ole vain tuotteesta, vaan tehokkaasta konseptista. Asiakkaalle voidaan tarjota koko paketti, suunnittelusta ja mallinnuksesta lähtien. Tarkoituksena on antaa varteenotettava ja kustannustehokas vastaus elementtitalojen lähivuosien valtavaan putkiremonttitarpeeseen”, kertoo Puustelli Groupin projektipäällikkö Mika Rainio.

Keittiöremontti osaksi elinkaariedullista saneerausta

Flowall-allianssin tavoitteena on toteuttaa kiinteistön perusparannusten linjasaaneraukset tehokkaasti ja elinkaariedullisesti, Lean-ajattelua mukaillen. Hanke hyötyy, kun työvaiheita yhdistetään, turhia kustannuksia karsitaan ja tuotannon läpimenoajat lyhenevät.

Perinteisestä putkiremontista poiketen Flowall-konsepti mahdollistaa kustannustehokkaan tavan uusia sekä kylpyhuone että keittiö yhdellä kertaa. Märkätilojen välinen seinä puretaan, ja putket uusitaan kerralla. Järjestelmä ei kuitenkaan edellytä keittiöremonttia linjasaneerauksen yhteydessä.
Korjaustarpeen määrittelyssä käytetään kiinteistön elinkaarityökalua. Jos keittiökalusteissa on esimerkiksi vesivaurioita, kalusteiden uusiminen kokonaan voi olla asunnon arvon kannalta paras ratkaisu.
Keittiöremontin tehokkaasta ajan ja resurssien käytöstä on lisäarvoa kiinteistönomistajille, kun asunnot ovat vähemmän aikaa poissa käytössä ja mahdollistavat suuremman vuokratuoton.

Laatua teollisesta esivalmistuksesta

Teollinen esivalmistus ja tehokas työmaatyöskentely takaavat kuitenkin ensiluokkaisen laadun, josta Puustelli ja Flowall eivät tingi.

”Kaikki alkoi siitä, että ryhdyimme pohtimaan, miten keittiökalusteiden asennusprosessia voitaisiin parantaa vähentämällä työmaalla tapahtuvia asennus- ja mittaustyövaiheita”, Rainio sanoo.

Ratkaisu löytyi tekniikkaseinään kiinnitettävästä asennuskiskosta ja helasta, joiden avulla asennus nopeutuu useita tunteja keittiötä kohden. Suurissa taloyhtiössä aika- ja sitä kautta kustannussäästöt ovat merkittävät.
”Suunnittelua helpottaa Puustellin käyttämä Vertexin mallintava 3D- suunnittelujärjestelmä. Itse kalusteet voi valita Puustellin mallistosta, ja asennuksen tekevät Puustellin omat asiantuntijat”, Rainio kertoo.

Lisätietoja: www.puustelli.fi