Arkisto: kesäkuu 2015

Keittiöt uusiksi Flowall-ratkaisulla

logoUseimmissa 70-luvulla rakennetuissa kerrostaloissa huoneiston kylpyhuone ja keittiö sijaitsevat saman seinän eri puolilla. Tämä huomio johti ajatukseen että poistamalla seinä kylpyhuoneen ja keittiön välistä ja rakentamalla se uudelleen niin, että kaikki tekniikka saadaan seinän sisään, voidaan saavuttaa merkittäviä kustannus- ja aikatauluetuja. Samalla pystytään myös parantamaan asuntojen energiataloutta sekä asumismukavuutta ja asukas voi myös halutessaan uusia keittiön.

– Flowall-konseptissa mallintamisella ja tietomalleilla on iso rooli. Puustelli käyttämä suunnitteluohjelmisto mahdollistaa keittiöiden tarkan mallintamisen ja sen integroimisen tietomalliin. Näin saadaan koko projekti jo etukäteen suunniteltua niin, että myös keittiöt istuvat saumattomasti kokonaissuunnitelmaan, Puustellin projektipäällikkö Mika Rainio kertoo.

Huoneistokohtainen mallinnus ja huonekohtainen kalustevalmistus mahdollistavat tarvittaessa myös yksilölliset kalustetoimitukset.

– Me Puustellissa haluamme olla mukana tekemässä korjausrakentamista uudella tavalla. Näemme, että Flowall-tekniikkaseinä rakenteena sekä yhteistyöhön perustuva Flowall-allianssimalli tuovat uudenlaisen ja asiakasystävällisen tavan korjausrakentamiseen, Rainio lisää.

Puustellille on myös tärkeää, että asiakkaille Flowall tuo teollisen esivalmistuksen ansiosta selkeitä aikataulu- ja kustannussäästöjä asiakkaillemme. Samalla visiona on olla yhdessä mukana luomassa parempaa korjausrakentamista.

Suunnittelulla muutosten edelle

Sweco_uusi1970-luvun kerrostalojen korjausvelka aiheuttaa haasteita, joita Sweco haluaa olla mukana suunnittelulla ratkaisemassa Flowall-hankeallianssissa. Tekniikkaseinien kehityksessä Swecon suunnittelulla on tärkeä rooli. Esimerkiksi Raiviosuonmäen pilottikohteessa asuntojen tekniset järjestelmät uusitaan täysin, ja kaikki suunnittelu tehdään tietomallinnuksen avulla. Eri suunnittelualat sovitetaan yhteen tietomallissa, mikä mahdollistaa mm. tarkemman päällekkäisyyksien tarkastelun. Näin ollen asennusvaiheessa vältytään suuremmilta yllätyksiltä ja työnaikaisten muutosten määrä vähenee.

Raiviosuonmäen kohdetta suunnitellut projektipäällikkö Aku Vikblom Sweco Asiantuntijapalvelut Oy:stä pitää Flowall-tekniikkaseinää tervetulleena uutuutena niin sanottujen ”perinteisten” putkiremonttien rinnalle.

– Usein saneerauskohteissa uusien nousujohtoreittien löytäminen, joko porrashuoneesta tai kylpyhuoneiden sisältä on haastavaa. Pääosin keittiön ja kylpyhuoneen väliseen hormitilaan asennettava Flowall- tekniikkaseinä helpottaa suunnittelutyötä avaten enemmän mahdollisuuksia nousujohtojen, pystyviemäreiden ja iv-hormien sijoittelulle hormitilaan. Lisäksi kylpyhuoneen yleisilme on siisti, kun kytkentäjohdot ja viemärit kulkevat pääosin seinän sisällä. Moduuleista koostuvaa seinää pystyy myös muokkaamaan suunnitteluvaiheessa helposti mieleisekseen.

Swecon taloyhtiöpalveluiden yksikönjohtaja Antti Ollikainen huomauttaa, että suuren korjaustarpeen vuoksi myös remonttien suunnittelussa pitää kehittää menetelmiä, joilla pystytään vastaamaan tulevaan kysyntään. Swecolla kehitetäänkin suunnittelua Flowall-tekniikkaseinäprojekteihin sopivaksi tuomalla valmiita ratkaisumalleja 1970-luvun tyyppitalojen korjaukseen, mikä on kustannustehokkaampaa myös asiakkaalle.

– Lisäksi esimerkiksi huoneistokohtaisen, lämmön talteenotolla olevan ilmanvaihdon rakentaminen on Flowall- tekniikkaa hyödyntäen osoittautunut perinteisiin menetelmiin nähden huomattavasti helpommaksi. Tämä madaltaa kiinteistönomistajan kynnystä investoida myös energiatehokkuuteen, Ollikainen kertoo.

Ollikaisen mukaan Flowall-tekniikkaseinän kehittäminen allianssihankkeena on ollut antoisaa ja luonut hyvän hengen eri osapuolten välille. Tuotekehitystä on tehty tiiviissä yhteystyössä ja esimerkiksi mahdollisia haasteita kohteiden käytännön toteutuksessa pohdittiin tarkasti ennen töiden aloittamista. Tämä näkyy parhaillaan Raiviosuonmäen pilottihankkeessa, jossa tekniikkaseinien asennus on toiminut hyvin.

– Työt ovat edenneet mallikkaasti. Moduulien asennus on ollut odotettuakin sujuvampaa, laatu hyvää ja työmaa selkeässä järjestyksessä, Ollikainen iloitsee.

Työmaakuulumisia: Kylmästä lämpimään

Raiviosuonmäellä työmiehet ovat huhkineet hiki hatussa. Työmaalla on tehty työnsuunnittelua, ja työnjohto on tehostanut tekemistä entisestään Työtehoseuran johdolla. Työn tehokkuutta myös mitataan, ja tutkimuksen tuloksia saadaan myöhemmin kesällä.

Kaikki Flowall-seinien rungot on saatu asennettua ensimmäisessä pilottikohteessa. Raivionsuonmäen taloissa on seuraavaksi vuorossa Flowall-asennusten levytykset, tukkovalut ja lopulta kattoelementtien asennus. Työmaavastaavan mukaan työt voidaan aloittaa aikataulussa.

A-rapun levytettyä Flowallia

A-rapun levytettyä Flowallia

Remontin myötä Raiviosuonmäelle on saatu 45 asuntoa aikaisemman 40 sijaan, ja asunnot alkavat jo näyttää asuttavilta. Osassa kolmannen rapun asunnoista on saatu laminaatit lattiaan. Myös Puustelli on pääsyt hommiin, kun kohteen ensimmäiset keittiörungot on asennettu paikoilleen.

Keittiön puolellakin on ahkertoitu

Keittiön puolellakin on ahkertoitu

Tällä hetkellä työmaalla on hyvät oltavat, kun työt etenevät sujuvasti ja edellä aikataulusta.

Flowall-peruskorjausmalli pidentää kiinteistöjen elinkaarta

Flowall-hankkeissa tähdätään kiinteistöjen käyttöiän ja kustannustehokkuuden maksimointiin. Hankekonsepti kattaa putkiremontin lisäksi myös asuinkerrostalojen keittiöremontin ja mahdollistaa modernit ilmanvaihto- ja lattialämmitysratkaisut.

1960- ja 1970-luvuilla rakennetuissa elementtikerrostaloissa keskiössä oli halpa ja tehokas rakentaminen, ja elinkaarikustannusten huomioon ottaminen rakennusosa- ja materiaaliratkaisujen valinnassa oli varsin vähäistä. Tämä vaikuttaa tällä hetkellä vahvasti vallitsevaan massiiviseen korjausremonttitarpeeseen.

Perusparannus on investointi, joka nostaa laatutasoa ja joskus myös vähentää kiinteistön hoito- ja kunnossapitokustannuksia. Flowall-hankkeet toteutetaan asiakaslähtöisesti, jolloin pääosassa on kiinteistöjen elinkaariarvon maksimointi.

Tarvitaan aitoa kiinteistöjohtajuutta

Suunnittelutoimisto Swecon ja rakennuttajakonsultti Valvontakonsulttien ohella myös urakoitsijat Consti tai Wareco osallistuvat suunnitteluvaiheeseen. Näin varmistetaan, että suunnitelmista tulee taloudelliset ja toteutuskelpoiset. Tuottojen suunnittelu tapahtuu siis jo tarveselvitysvaiheessa ennen kuin investointimenoja on lyöty lukkoon.

– Asunnot ovat keskeistä kansallisvarallisuutta, ja asuminen on merkittävä arvoketju. Tästä johtuen asuminen ansaitsee aitoa kiinteistönpitoa ja kiinteistöjohtajuutta. Flowall-hankkeiden perusparannukset tähtäävät pitkäjänteisiin muutostarpeisiin vastaavaan omaisuuden hallintaan, sanoo projektijohtaja Juuso Hämäläinen Valvontakonsultit Oy:stä.

Perusparannuksen kulmakivet

Kerrostaloissa vesi- ja viemärijärjestelmien uusiminen on laaja projekti. Tästä johtuen on kustannustehokasta pyrkiä samalla tekemään muitakin kiinteistön elinkaaren kannalta välttämättömiä korjaustoimenpiteitä.

Flowall-kohteissa, kuten Sampo Oyj:n kohteessa Raiviosuonmäellä Vantaan Myyrmäessä, valmistuu remontin yhteydessä uusia asuntoja, jolloin esimerkiksi ilmanvaihtojärjestelmän rakentaminen on välttämätöntä. Terveellisen sisäilman lisäksi asumismukavuutta ja kiinteistön arvoa voidaan tarvittaessa nostaa Uponorin vesikiertoisella lattialämmityksellä.

– Asentamalla saneeraamisen yhteydessä keskitetysti ohjattu energiatehokas vesikiertoinen lattialämmitys saadaan varmistettua kylpyhuonetilojen lattioiden tehokas kuivuminen. Tämän lisäksi vesikiertoinen lattialämmitys sallii useamman eri energialähteen ja jopa sen vaihtamisen elinkaarensa aikana. Vesikiertoinen lattialämmitys on nykyaikainen ja miellyttävä lämmitysmuoto, Uponorin hankekehityspäällikkö Toni Wahlfors kertoo.

Flowall-perusparannuksiin kuuluu myös keittiöiden uusiminen, koska modulaarinen tekniikkaseinä märkätilaelementteineen ja keittiökalusteineen korvaa elementtitaloissa nykyisen keittiön ja wc:n välisen seinän. Puustellin toimittamiin keittiöihin voidaan tehdä huoneistokohtainen 3D-mallinnus.

Tulevaisuudessa tullaan myös kiinnittämään huomiota erityisesti energiatehokkaisiin uusiin ratkaisuihin.

Wareco mukana kehittämässä Flowallia

wareco_logo_cmykwareco_logo_rgb_150dpi– Me Warecolla haluamme olla rakennusalan teknisen kehityksen kärjessä, joten haluamme antaa oman panoksemme uusien teollisten korjausmenetelmien kehittämiseen. Olemme huolissamme tikittävästä korjausvelkapommista ja uskomme, että rakentamisen tehostaminen, mm. juuri näillä teollisilla korjausmenetelmillä, tulee olemaan ratkaisu sen purkamiseen, Warecon myynti- ja markkinointipäällikkö Pia Ilppola kertoo.

Warecolaiset uskovat myös vahvan yhteistyön merkitykseen ja allianssirakentamiseen – näitä toimintatapoja kehittämällä ja yhteistyötä vahvistamalla tehdään parempia putkiremontteja suomalaisille. Vahva allianssimalli ja saumaton yhteistyö ovat edellytyksiä myös Flowall-hankkeissa.

– Haluamme olla alan suunnannäyttäjä uusissa urakkamalleissa, kuten allianssirakentamisessa, koska sitä kautta saamme kehitettyä koko rakentamisenalaa. Me Warecolla uskomme, että allianssirakentamisessa on alan tulevaisuus ja tästä johtuen myös Wareco on mukana Flowallia kehittämässä, Ilppola korostaa.

Warecon panos Flowall-allianssihankkeissa on yhteistyön vahvistamisen lisäksi, jatkuva tuotantomenetelmien kehittäminen. Sitä kautta myös Wareco hakee aikataulu- ja kustannustehokkuutta toteutuviin hankkeisiin.