Inventointimallinnus

Lähtötietoina inventointimallille käytetään vanhoja piirustuksia, takymetrimittausta, laserkeilausta ja valokuvia.

Inventointimallinnuksen lopputuotteita ovat inventointipiirustukset (dwg, pdf), inventointimalli (IFC, natiivi), mitta-aineisto (PTX, nwd) ja mitattavat pyörähdyskuvat.

Tietomalli

Tietomallit mahdollistavat FLOWALLin rakentamisvaiheessa vaiheistuksen simuloinnin ja teknisen havainnollistamisen ja visualisoinnin. Työmaa voidaan mallintaa ja rakennusaikataulu linkittää tietomalliin. Myös vaihtoehtoinen asennusjärjestys on mahdollista.

Käyttö- ja ylläpitovaiheessa tietomallinnus takaa tila- ja pintarakennetiedot sekä käyttö- ja huolto-ohjeet. Tietopankki mahdollistaa pidemmän aikavälin kunnossapitosuunnittelun (PTS).

 

Tietomallipohjainen TATE-suunnittelu

Kaikki suunnittelu tehdään MagiCADillä tietomallipohjaisesti ja käytössä on laitetoimittajien laajat tuotemallikirjastot. Tekniset laskelmat voidaan suorittaa suoraan tietomallista ja ohjelma on täysin AutoCad-yhteensopiva.

Kyseisestä ohjelmasta voidaan viedä IFC-muotoista tietoa muihin sovelluksiin. FLOWALL-tekniikkaseinäratkaisusta tavoitteena on valmiit ryhmäkomponentit/-paketit. Tämä tukee myös rakennuksen energiataloudellista suunnittelua.